สไตล์ลอฟริมสระ Loft Pool Room


 • ความกว้าง : 32 ตร.ม.
 • เตียง : เตียงเดี่ยว
 • ผู้เข้าพัก :ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 • อาหารเช้า : พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
เริ่มต้น 2000 บาท / คืน

สไตล์ลอฟท์ เตียงคู่ Loft Twin Room


 • ความกว้าง : 32 ตร.ม.
 • เตียง : เตียงคู่
 • ผู้เข้าพัก :ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 • อาหารเช้า : พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
800 บาท / คืน

สไตล์ลอฟ เตียงเดี่ยว Loft Room


 • ความกว้าง : 32 ตร.ม.
 • เตียง : เตียงเดี่ยว
 • ผู้เข้าพัก :ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 • อาหารเช้า : พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
800 บาท / คืน

สไตล์ลอฟ ห้องบน Loft On Rooms


 • ความกว้าง : 32 ตร.ม.
 • เตียง : เตียงเดี่ยว
 • ผู้เข้าพัก :ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 • อาหารเช้า : พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
1000 บาท / คืน

สไตล์ลอฟ วิว เตียงเดี่ยว Loft View Room


 • ความกว้าง : 32 ตร.ม.
 • เตียง : เตียงเดี่ยว
 • ผู้เข้าพัก :ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 • อาหารเช้า : พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
1500 บาท / คืน

สไตล์ลอฟ ห้องครอบครัว สำหรับ 4 ท่าน Family Room


 • ความกว้าง : ตร.ม.
 • เตียง : 2 เตียงเดี่ยว
 • ผู้เข้าพัก :ผู้ใหญ่ 4 ท่าน
 • อาหารเช้า : พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
1500 บาท / คืน